Jobkansen voor jonge voedselondernemers in Oeganda

De export van Congolese koffie is spectaculair gedaald, van een historisch hoogtepunt van 130 000 ton eind jaren ’80 naar amper 8 000 ton. Althans volgens de officiële statistieken. Want in realiteit schat men dat zo’n 85% illegaal wordt geëxporteerd. Rikolto ondesteunt sinds 2014 de koffieboeren om coöperatieven op te richten, zodat de koffie teurg in het formele export-circuit komt. Zo krijgt de koffieboer of boerin hun rechtmatig deel van de opbrengst en wordt de kwaliteit van de koffie terug hoger. De koffiecoöperatieven worden opgericht rond een microwasstation. Per wasstation zijn er 100 betrokken gezinnen. De boeren zijn de eigenaars van hun wasstation. De vrouwen bedienen de wasstations en krijgen hierdoor een eigen inkomen. De Colruyt groep, aankoper van de koffie, stort 60% van de aankooopprijs als voorschot op de oogst. Zo kan de aankoop van de koffiebessen bij de koffieboeren geprefinancierd worden.

De teelt van koffie vormt voor vele boeren de belangrijkste inkomstenbron. Maar doordat ze de koffie vaak alleen kunnen verkopen aan tussenhandelaren, vaak in het illegale circuit, krijgt de boere slechts een fractie van de winst. Het inkomen van de boeren is daardoor laag en onzeker.