Kamerwonen

Inhoud

Ons lokaal bestuur maakt werk van goed wonen voor al haar inwoners. Dit betekent dat alle woningen moeten voldoen aan een aantal basisvereisten van stabiliteit, bouwfysica, veiligheid en minimaal comfort. Dit geldt ook voor kleinere woonvormen zoals kamers. Daarom werd een gemeentelijk kamerreglement opgesteld, om te zorgen dat ook huurders van deze kamers kwaliteitsvol kunnen wonen.

Voorwaarden

Elke eigenaar/verhuurder heeft een uitbatingsvergunning (en mogelijk ook een bouwvergunning) nodig om kamers te verhuren. De uitbater moet zorgen dat het gebouw, de kamers en de gemeenschappelijke ruimtes voldoen aan de nodige kwaliteitseisen. Als hieraan is voldaan, wordt een uitbatingsvergunning verleend en mogen de kamers verhuurd worden.

Voor wie

Het kamerreglement is van toepassing op alle kamers en kamerwoningen in Heusden-Zolder. Een kamer is een niet-zelfstandige woning. Dit houdt in dat minstens één van de 3 basisfuncties ontbreekt in de kamer: een bad of douche, een toilet of een keuken. Een kamerwoning omvat alle kamers en de gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw.