Kampvervoer

Beginnen jullie al stilletjes te denken aan of te dromen van de volgende zomervakantie… dan is het voor jullie dus ook tijd om het kampvervoer aan te vragen.

Denk er aan dit vervoer voor de zomervakantie ten laatste op 30 april aan te vragen.

Hieronder vinden jullie het reglement en het aanvraagformulier.