Gepubliceerd op dinsdag 25 februari 2020 0 u.

De verwarmingsfactuur hapt jaarlijks een groot deel weg uit je gezinsbudget. Wegen de kosten te zwaar door dan kan je wellicht een beroep doen op het sociaal verwarmingsfonds. Dit fonds komt voor een deel tussen in de betaling van je factuur voor maximum 1 500 liter huisbrandolie, verwarmingspetroleum (getankt aan de pomp) of bulkpropaangas. Verwarming op aardgas komt dan weer niet in aanmerking. Ook het inkomen van de aanvrager is bepalend. Personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering of een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 19.566,25 (verhoogd met € 3.622,34 per persoon ten laste), en mensen met een schuldoverlast kunnen een aanvraag doen.

Hou er rekening mee dat de aanvraag binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof moet gebeuren. Maak hiervoor een afspraak bij het Sociaal Huis via het nummer 011 45 61 50. Breng je leveringsfactuur, je identiteitskaart, je rekeningnummer waarop de toelage kan gestort worden en de inkomensbewijzen van alle gezinsleden of het aanslagbiljet van de personenbelasting mee.

Info: www.verwarmingsfonds.be