Kapvergunning

Of voor het kappen van een boom een vergunning dient aangevraagd te worden, is afhankelijk van een aantal factoren zoals o.a. bestemming op het gewestplan, verkavelingsvoorschriften, bijzonder plan van aanleg, Ruimtelijk Uitvoeringsplan, ...
Een aanvraag om één of meerdere bomen te kappen op je perceel, kan je online doen.

Noteer het telefoonnummer waarop je tijdens de werkuren te bereiken bent.
Zo spoedig mogelijk komt iemand ter plaatse kijken. Daarna zal je per brief een antwoord op je kapaanvraag ontvangen. Het kan zijn dat er nog andere vergunningsprocedures opgestart moeten worden.

Let op! Je kan enkel een kapaanvraag indienen voor een boom waarvan je zelf eigenaar bent.

Vul je toch liever een aanvraag op papier in. Download dan het formulier hieronder. En bezorg het formulier – eventueel vergezeld van een plannetje – aan de dienst milieu. 

Digitaal loket