In de Kerkstraat worden tussen de Zwembadstraat tot de Terlaemenlaan/St.-Jobstraat fietspaden aangelegd. Ook het kruispunt met de gewestweg wordt heringericht. De werken worden uitgevoerd door aannemer Roos. Het verkeer wordt omgeleid via Westlaan en Terlaemenlaan.

De werken in de Kerkstraat zelf zijn, met uitzondering van de beplanting, voltooid. De aanplanting is voorzien in het najaar, tijdens het plantseizoen.

Op 6 augustus is de aannemer gestart met de laatste fase: het vernieuwen van de fietspaden langs de gewestweg ter hoogte van de aansluiting met de Kerkstraat tot aan de vernieuwde fietspaden van de Sint-Jobstraat. Ook hier komen vrij liggende fietspaden en komt er ook een middenberm met beveiligde oversteekplaatsen voor fietsers.