In de Kerkstraat worden tussen de Zwembadstraat tot de Terlaemenlaan/St.-Jobstraat fietspaden aangelegd. Ook het kruispunt met de gewestweg wordt heringericht. De werken worden uitgevoerd door aannemer Roos. Het verkeer wordt omgeleid via Westlaan en Terlaemenlaan.

De werken gebeuren in fases

De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de toegang naar Circuit Zolder te verzekeren. Toch is de ingang op sommige dagen volledig niet bereikbaar omdat de werfzone zich dan net voor de in- en uitgang bevindt.

Fase 1

Tijdens de 1ste fase wordt het kruispunt Kerkstraat/Zwembadstraat en het deel van de Kerkstraat tot aan de ingang van het circuit aangepakt.

Het kruispunt Kerkstraat/Zwembadstraat wordt volledig heringericht en ook de riolering wordt vernieuwd vanaf de ingang van het zwembad tot iets voorbij de ingang van het circuit.

Aan beide zijden van de Kerkstraat komen vrij liggende betonnen fietspaden (enkelrichting).

De ingang van het circuit is tijdens de 1ste fase enkel bereikbaar via P69. Het doorgaand verkeer volgt de omleidingsweg via Westlaan en Terlaemenlaan.

Fase 2

Vanaf eind mei start fase 2 (Kerkstraat vanaf de ingang van het circuit tot aan de gewestweg zonder het kruispunt).

Het verkeer volgt deze omleidingsweg via Westlaan en Terlaemenlaan maar de ingang van het circuit is dan toegankelijk via de Kerkstraat aan de kant van de Zwembadstraat.

Deze 2de fase duurt tot aan het bouwverlof.

Na het bouwverlof wordt gestart met de laatste fase, het vernieuwen van de fietspaden langs de gewestweg ter hoogte van de aansluiting met de Kerkstraat tot aan de vernieuwde fietspaden van de St.-Jobstraat.

Ook hier komen vrij liggende fietspaden en komt er ook een middenberm met beveiligde oversteekplaatsen voor fietsers.

 

De werken zijn van start gegaan op 5 maart 2018