Kick-off Lokaal Partnerschap West-Limburg

Gepubliceerd op maandag 22 apr 2024 om 13:32

LP West-Limburg is de naam van een nieuw lokaal partnerschap om volwassenen met een complexe multiproblematiek te begeleiden. De regio West-Limburg telt heel wat werkzoekenden en niet-beroepsactieven die zich in een kwetsbare positie bevinden. Zij hebben problemen op verschillende levensdomeinen en voelen zich dikwijls niet volledig geïntegreerd in de maatschappij. Zij ondervinden verschillende obstakels waardoor zij moeite hebben om tot de arbeidsmarkt toe te treden.

Via het Lokaal Partnerschap West-Limburg zullen de deelnemers op verschillende levensdomeinen ondersteuning en begeleiding krijgen. De partners binnen dit project zijn de lokale besturen en OCMW’s van Beringen, Heusden-Zolder, Ham, Tessenderlo, Leopoldsburg, Halen, Herk-de-Stad en Lummen, de VDAB, VVSG, IN-Z, Groep Intro, Stebo, CAW Limburg en Arktos. De samenwerking tussen deze partners staat centraal in dit partnerschap. Zij stellen een interdisciplinair team van coaches en psychologische hulpverleners aan waarop beroep kan gedaan worden. Het stuur is tijdens het ganse traject in handen van de deelnemer. Waar nodig neemt de coach het stuur tijdelijk over. De coach versterkt het netwerk van de deelnemer en zet samen met hem/haar stappen op vlak van huisvesting, opleiding, vrije tijd, werk… Het uiteindelijke doel is om de deelnemers te stimuleren om hun eigen kracht te vinden en die te activeren zodat ze niet langer afhankelijk zullen zijn van hulpverlening of indien nodig ze de hulpverlening zelf terug inschakelen. Het project voorziet een 100-tal begeleidingen per jaar.

“Met dit project willen we deze doelgroep ten volle laten participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Door professionele begeleiding zullen deze mensen bewust gemaakt worden van hun talenten waardoor de integratie in de maatschappij én op de arbeidsmarkt gemakkelijker wordt ”, zegt Werner Janssen, voorzitter van de projectvereniging West-Limburg Werkt en schepen van lokale economie in Beringen.

“Via dit project brengen verschillende partners hun expertise samen om kwetsbare inwoners – waaronder heel wat jongeren – stappen vooruit te laten zetten op levensdomeinen zoals huisvesting, welzijn, … waardoor gaan werken terug mogelijk is”, zegt Isabelle Thielemans, lid van de raad van bestuur van de projectvereniging West-Limburg Werkt en schepen van lokale economie in Heusden- Zolder.

Het lokaal partnerschap van West-Limburg kwam tot stand na indiening van een projectaanvraag bij Europa Werk en Sociale Economie. Het project loopt voor een periode van 6 jaar (2024-2029) en er is een budget van 4.684.548 euro voorzien om de doelstellingen te realiseren. Uitvalsbasis voor de werking van het project is The Hub, Marktplein 9 bus 20 in Heusden-Zolder.

Op donderdag 25 april is er om 14 uur de kick-off van het project Lokaal Partnerschap West-Limburg in ZLDR Luchtfabriek. Op deze kick-off verwelkomen de partners een honderdtal toeleiders en medewerkers van diverse organisaties uit West-Limburg waarmee zal samengewerkt worden. Schepen van lokale economie Isabelle Thielemans geeft het welkomstwoord.

Voor meer informatie over de Lokale partnerschappen in Limburg is er een website in opbouw: www.lplimburg.be.