Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) begeleidt mensen met psychische en/of psychiatrische problemen. 

Het CGG biedt zorg op maat. Er is een kinder- en jongerenwerking en een werking voor volwassenen. Het CGG werkt op verwijzing (huisarts, eerstelijns hulpverlener, CLB, ziekenhuis, …) en geeft voorrang aan mensen die financieel kwetsbaar zijn. 

Een eerste afspraak is gratis, mits verwijsbrief van arts of andere hulpverlener. 

Kind in nood is er voor kinderen en jongeren (van 0 tot 21 jaar) met psychische problemen en ouders die zich zorgen maken en vastlopen in het opvoeden om verschillende redenen: eigen problemen, financiële zorgen, werkloosheid, problemen met huisvesting, … De hulpverlening van Kind in Nood is gratis. Contact : 011 42 49 31

Meer info vind je op de website van Kohesi.