Gepubliceerd op dinsdag 12 maart 2019 10.08 u.
De kinderjaren zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van dat brein! Op dinsdag 12 maart en donderdag 14 maart organiseren het Lokaal Overleg Kinderopvang en Huis van het Kind workshops voor de allerjongsten in onze kinderopvanginitiatieven

In aanloop naar de Dag van de Zorg staan in heel Vlaanderen en in onze gemeente activiteiten op het programma rond het thema 'Brein'. De kinderjaren zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van dat brein! Op dinsdag 12 maart en donderdag 14 maart organiseren het Lokaal Overleg Kinderopvang en Huis van het Kind workshops voor de allerjongsten in onze kinderopvanginitiatieven in samenwerking met vzw Musica- Impulscentrum voor Muziek.

Meer info over het Huis van het Kind en onze kinderopvang?

Heb je vragen over kinderopvang?

Neem contact op het Lokaal Loket Kinderopvang - 0473 19 96 00

 

Onki

Onki is een Lokale Dienst Buurtgerichte kinderopvang voor kinderen van 0 – 3 jaar. Dit betekent dat Onki zich richt op mensen en kinderen uit de buurt.

We verhuisden recent naar Heusden centrum, meer in het bijzonder naar de scholencampus waar ook basiseducatie een werking heeft. 

We willen graag een goede weerspiegeling zijn van de samenleving in Heusden-Zolder. In onze opvang zijn er kinderen van ouders uit alle lagen van de bevolking. Verschillen geven rijkdom, voor de kinderen, hun ouders en onze medewerkers. Door een goede samenwerking met al de partners van het huis van het kind, voelen we ons gesteund, gedragen en gewaardeerd in onze werking.

Onki zelf is een onderdeeltje van vzw Stekelbees. Vzw Stekelbees is onderdeel van Landelijke Kinderopvang.

KDV ONKI – Stekelbees - Mispad 17 - 0473 69 01 17 - onki.stekelbees@landelijkekinderopvang.be 

 

Kinderopvang ’t Zandmannetje

is een zelfstandig kinderdagverblijf in Bolderberg. Elke weekdag van 7 tot 18.30 uur kunnen kindjes tussen 0 en 3 jaar er terecht. Dit kinderopvanginitiatief heeft een opvangcapaciteit van 15 kinderen. Bij kinderopvang ’t Zandmannetjes betaal je een vaste dagprijs. Via jouw aanvraag van het groeipakket kan je een kinderopvangtoeslag: van 3,23 euro per kind per opvangdag ontvangen.

’t Zandmannetje - Oude Heidestraat 44 - 011 22 22 53 - 0475 33 35 42 - kim@zandmannetje.be

 

Kinderopvang Duimelijntje

is gelegen in Heusden centrum. Wij bieden dagelijks opvang aan 18 kindjes tussen 0 en 3 jaar. Het kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de opgevangen kinderen. Het kinderdagverblijf wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien. Wij willen dat kinderen zich goed voelen in hun vel dat ze uitgedaagd worden en zich verbonden weten met de mensen en de wereld rondom hun. Tegelijk willen we ook de ouders steunen in de opvoedingsverantwoordelijkheden die ze dragen.

Duimelijntje wil een opvang zijn waar elk kind, elke ouder en elke medewerker zich thuis voelt. Op die manier dragen wij als kinderopvang bij tot het realiseren van gelijke kansen voor kinderen. Ingebed in warme relaties met anderen, streven wij als opvang ernaar, dat alle kinderen kunnen opgroeien tot volwassenen die vol vertrouwen in het leven staan en bijdragen aan een lerende, democratische samenleving, waar respectvol en duurzaam omgegaan wordt met elkaar en met de omgeving.

Ons team bestaat uit 5 kinderbegeleiders en een dagelijks verantwoordelijke.

Duimelijntje - Cijnshofstraat 10 (bij woonzorgcentrum Hof ter Bloemen) - 011 29 43 88 - 011 30 51 00 - marina.ulenaers@hofterbloemen.be

 

Landelijke Kinderopvang

Bij de onthaalouders van Landelijke kinderopvang kan je terecht voor kleinschalige opvang in de eigen woning voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Een onthaalouder mag maximaal 8 kinderen gelijktijdig opvangen. Als twee (of meerdere) onthaalouders samenwerken in een groepsopvang mogen ze meer dan 8 kinderen gelijktijdig opvangen.

In Heusden-Zolder biedt Landelijke Kinderopvang maar liefst kinderopvang aan op 26 verschillende locaties. 

“Het gewone wordt bijzonder” is in alle aspecten ons leidmotief. 

Ouders betalen op basis van hun gezinsinkomen en krijgen jaarlijks een fiscaal attest. 

Landelijke Kinderopvang vzw – onthaalouders - ’t Kuipke 11 bus 1 - 011 53 79 21 - 070 24 60 41 - helpdesk tussen 9 en 14 uur - lkoheusden@landelijkekinderopvang.be www.landelijkekinderopvang.be

 

Kinderopvang Het Letterbos

is een taalcrèche, gelegen op de scholencampus van kleuter en basisschool De Luchtballon en secundair onderwijs Linus. Elke dag van 7 tot 19 uur staan de begeleidsters klaar om maximum 14 kinderen tegelijk op te vangen. Samen met de hogeschool PXL werken we elk jaar extra aan de taalstimulering bij onze kindjes van de opvang door middel van allerhande projecten. Elke eerste donderdag van de maand steken we ook extra kracht in onze bijna schoolgaande peuters. Samen gaan we dan een half uurtje meedraaien in het instapklasje van de kleuterschool op de campus. Op deze manier krijgen de kinderen de ervaring om mee te doen met een juf en de schoolse omgeving.

Omdat elke begeleidster van het Letterbos wilt blijven groeien worden er regelmatig vormingen gevolgd om onze deskundigheid en creativiteit te verhogen. 

Ouders betalen op basis van hun gezinsinkomen.

Het Letterbos - Kortstraat 19 - . 011 27 00 26 - letterbos@go-next.be - www.facebook.com/hetletterbos

 

Kinderopvang Windekind

In Windekind staat men dagelijks klaar om 69 kinderen tussen 0 en 3 jaar op te vangen, volgens de vereisten van Kind en Gezin.

Elk kind moet zich hier thuisvoelen!  

Speerpunten van deze opvang zijn :

  • vertrouwde, veilige en groene omgeving, met veel buitenspel
  • warme en professionele benadering van elk kind
  • goed overleg met de ouders
  • kinderen van alle leeftijden samen in één groepje
  • inclusieve opvang vankinderen met extra zorgvragen

 

KDV Windekind - Nieuwstraat 100 - 011 53 98 60 - info@kdvwindekind.be - www.kdvwindekind.be

 

Kinderopvang Minnies en Winnies

Minnies en Winnies is een gezellige groepsopvang voor kindjes van 0 tot 3 jaar. Er is plaats voor 18 kindjes. Wij zijn aangesloten bij Kinderopvang Papilio vzw Hasselt. 

Wij zijn met 3 onthaalouders waardoor we altijd veel tijd en aandacht kunnen besteden aan onze kleine kapoentjes. Het kind staat hier dus zeker centraal. 

Wij hebben een grote tuin waar we heel graag gebruik van maken. Wij spelen dus graag en veel buiten. 

Minnies en Winnies - Padbroekweg 9 - Eversel - 0477 49 40 66