Een officiële klacht indienen

Inhoud

Onze medewerkers doen er alles voor om te zorgen dat je snel en correct geholpen wordt. Wij vinden een goede dienstverlening immers heel belangrijk!

Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de werkwijze van een dienst, de afhandeling van een bepaalde kwestie of over onze dienstverlening. Indien dit zo is, weten we het graag.

Heb je een klacht over één van onze gemeentediensten en krijg je het niet opgelost bij de dienst zelf, dan kan je een klacht indienen.

Let op - Deze klachtenprocedure dient niet voor het melden van een gat in de weg, een defecte straatlamp, sluikstorten, zwerfvuil, overdreven snelheid, overlast allerlei ...

Hiervoor gebruik je de MELDINGSKAART.

Procedure

Je kan dit op verschillende manieren een klacht indienen.

Je kan eenvoudig ons formulier invullen. Dan krijgen we een overzicht van alle gegevens die we nodig hebben voor de afhandeling.

Heb je hulp nodig bij het invullen van het formulier, dan kan je een afspraak maken met de klachtencoördinator.

Maar je kan ook een e-mail of een brief sturen naar de klachtencoördinator.

Wat vermeld je best bij je klacht?

Het is van belang dat je een duidelijke omschrijving van je klacht geeft. 

  • Waar en wanneer deden de feiten zich voor?
  • Op welke afdeling of dienst heeft de klacht betrekking?
  • Welke feiten wens je aan te klagen? (omschrijf kort en duidelijk)
  • Heb je dit probleem al aangekaart bij de bevoegde afdeling of dienst?
  • Heb je zelf een suggestie om het probleem op te lossen?

Vergeet zeker niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Op die manier kunnen wij je contacteren om samen naar een oplossing te zoeken.

Uitzonderingen

Anonieme klachten worden niet behandeld. 

De klachtenprocedure dient niet voor het melden van een gat in de weg, een defecte straatlamp, sluikstorten, zwerfvuil, overdreven snelheid, overlast allerlei ... Hiervoor gebruik je de meldingskaart.

Meer info

Meer informatie over de inhoud, de procedure en de behandeling van een klacht kan je lezen in het reglement klachtenbehandeling in Meeting.net.

Digitaal loket