Adoptiedier kleine ijsvogelvlinder

Limburg is bekend om haar groene imago. Niet onterecht. Wist je dat heel wat zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten ons groene Limburg als hun voornaamste thuishaven kozen? We kunnen daarom spreken van typisch Limburgse soorten. Iets waar we best trots op mogen zijn!

Om dit waardevolle levend erfgoed te beschermen sloegen de provincie, alle 44 Limburgse gemeenten en de drie Regionale Landschappen de handen ineen. Samen willen we er voor zorgen dat de doelstelling van het Europese Countdown 2010 programma bereikt wordt: het stopzetten van de achteruitgang van onze soortenrijkdom of biodiversiteit.

Elke Limburgse gemeente heeft daarom één van onze typisch Limburgse soorten 'geadopteerd' en zet haar beste beetje voor om ervoor te zorgen dat deze adoptiesoort alle kansen krijgt binnen de gemeente.

De gemeente Heusden-Zolder adopteerde de kleine ijsvogelvlinder.  Regionaal Landschap Lage Kempen plantte alvast 600 kamperfoelies  op Domein Bovy. Onze adoptie-vlindersoort krijgt zo meer kansen om zich te vestigen. En ook jij kan je steentje bijdragen! 

Een groot natuurgebied creëren voor onze vlinder

Tuinen vormen dan vaak een toevluchtsoord voor vlinders, omdat hier nog bloemen staan. De Vlaamse tuinen zijn echter lang niet altijd vlindervriendelijk. In het voor- en najaar zijn er vaak weinig geschikte nectarplanten. En in een kortgeschoren gazon afgeboord met coniferen, vinden vlinders dan weer geen waardplanten om hun eitjes af te zetten. De lievelingsplant van de kleine ijsvogelvlinder is de kamperfoelie.

We roepen jullie op om in je eigen tuin zelf iets te doen voor vlinders. Met eenvoudige maatregelen kan je je tuin aantrekkelijker maken voor vlinders en voor onze adoptiesoort de kleine ijsvogelvlinder. En je levert meteen een bijdrage aan de verbetering van ons leefmilieu. Want de totale oppervlakte aan tuinen is vele malen groter dan die aan beschermd natuurgebied.

Een meer natuurlijke ingerichte tuin is bovendien vaak veel aangenamer om in te vertoeven en vergt minder onderhoud.