Op zoek naar… de kleine ijsvogelvlinder

Limburg is bekend om haar ‘groene’ imago. Niet onterecht. Wist je dat heel wat zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten ons groene Limburg als hun voornaamste thuishaven kozen? We kunnen daarom spreken van typisch ‘Limburgse soorten’. Iets waar we best trots op mogen zijn!

Om dit waardevolle ‘levend erfgoed’ te beschermen sloegen de provincie, alle 44 Limburgse gemeenten en de drie Regionale Landschappen de handen ineen. Samen willen we er voor zorgen dat de doelstelling van het Europese ‘Countdown 2010’ programma bereikt wordt: het stopzetten van de achteruitgang van onze soortenrijkdom of biodiversiteit.

Elke Limburgse gemeente heeft daarom één van onze typisch Limburgse soorten ‘geadopteerd’ en zet haar beste beetje voor om ervoor te zorgen dat deze adoptiesoort alle kansen krijgt binnen de gemeente. Ook jij kan hier aan meewerken! Het Regionaal Landschap Lage Kempen zet alvast een aantal Limburgse ‘adoptiekindjes’ in de kijker.

De gemeente Heusden-Zolder adopteerde de kleine ijsvogelvlinder. Op 21 juli 2007 organiseerde RLLK een zoektocht naar deze zeldzame vlinder aan het kasteel van Meylandt. Deze excursie werd professioneel begeleid door Dries Gorissen (Agentschap voor Natuur en Bos) en Frans Verstraeten (Limburgs Landschap vzw) .

Wist je trouwens dat…

… de lievelingsplant van de kleine ijsvogelvlinder de heerlijk geurende kamperfoelie is?

… de vochtige bossen langs de talloze beekjes in Heusden-Zolder ideaal leefgebied zijn voor deze zeldzame vlinder?

… je met enkele eenvoudige aanpassing ook in je eigen tuin vele vlinders kan lokken?