Klimaatactieplan

Het wordt steeds duidelijker: fossiele brandstoffen zijn eindig en hun massale verbruik heeft hoe langer hoe meer ongewenste effecten op ons klimaat. Europa voert een actief klimaatbeleid en stelde in 2015 nieuwe klimaat- en energiedoelstellingen vast tegen 2030. Tegen 2050 wil Europa haar uitstoot drastisch verminderen. De provincie Limburg wil volledig klimaatneutraal zijn tegen 2050.

Onze gemeente besliste in 2011 om mee te stappen in de Limburgse ambitie en ondertekende het Burgemeestersconvenant voor Energie. Hiermee engageerden wij ons om tegen 2020 de CO2-uitstoot met minstens 20% te verminderen. Maar ook na deze deadline willen wij een belangrijke rol blijven spelen in het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Een bewijs hiervan is ons engagement in het Europese ‘Covenant of Mayors for Climate and Energy’ van 2017. Deze overeenkomst houdt rekening met de nieuwe Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 en dicteert dat elke gemeente haar CO2-uitstoot met minstens 40% moet terugdringen en haar veerkracht moet verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Om mogelijke pijnpunten te herkennen, werd een risico- en kwetsbaarheidsanalyse opgesteld. Op basis van deze analyse, maar ook van de berekening van de CO2-uitstoot, stelden we een klimaatactieplan op. In het plan staan 79 actiepunten die ervoor moeten zorgen dat we een stap dichter komen bij ons einddoel. 

Zo kiezen we bijvoorbeeld voor een rationeel energieverbruik in gemeentelijke gebouwen (€ 300 000), maar willen we ook de bezettingsgraad van onze infrastructuur verbeteren. Een andere besparing op energie vertaalt zich in omschakelen naar ledverlichting van onze openbare verlichting (€ 1 500 000). We voorzien maar liefst € 15 257 000 voor onze rioleringsprojecten, waar de klemtoon ligt op een blauw-groene dooradering en aandacht voor de infiltratie van regenwater.

Daarnaast willen we werk maken van een ambitieus fiets- en wandelbeleid, waarbij we fors inzetten op een mobiliteitsplan gestoeld op het STOP-principe en op de aanleg van nieuwe fietspaden. Een investering van € 8 000 000. Ook nemen we het gemeentelijk wagenpark onder de loep om de uitstoot van CO2 sterk aan te pakken. Met een budget van € 600 000 investeren we in voertuigen met alternatieve brandstof, goed voor een daling van 23 % CO2-uitstoot.  

Het lokaal bestuur zet dus hoog in en maakt deze legislatuur maar liefst € 25 657 000 vrij.  Met het betrekken van de verschillende beleidsdomeinen, bewijst ook Heusden-Zolder dat we volop de kaart van klimaatneutraal trekken.