Gepubliceerd op maandag 7 januari 2019 10.21 u.
Wie kan je hiermee helpen?

Wat is dit?

Het kleuter– en lager onderwijs zijn gratis in België. Je betaalt geen geld om je kind in te schrijven in het basisonderwijs. Al het materiaal dat je kind nodig heeft in de les zoals potloden, een rekenmachine, passers, boeken … zijn gratis beschikbaar op school.

Toch mogen scholen een bijdrage vragen om op uitstap te gaan of voor andere schoolse activiteiten. Deze kosten kunnen soms zwaar doorwegen op je budget. Om je te helpen zijn er een aantal tussenkomsten die je kan aanvragen.

Wat mag een school je aanrekenen?

  • Kleuter en lager onderwijs :

Voor schooljaar 2018-2019 betaal je maximum 45 euro voor kleuters en 85 euro voor kinderen van de lagere school

In de lagere school mag men voor de volledige schoolloopbaan niet meer dan 435 euro vragen (dit bedrag wordt geïndexeerd). Hiermee kunnen de kinderen deelnemen aan bos-, zee- en plattelandsklassen.

  • Secundair onderwijs :

Voor het secundair onderwijs zijn er geen maximumbedragen. Je betaalt geen geld om je kind in te schrijven. Wel kan de school heel wat kosten in rekening brengen, zoals het huren of kopen van boeken, kosten voor activiteiten en leeruitstappen, … . De school is verplicht je hierover te informeren in het begin van het schooljaar.

Wie helpt je om de kosten van de school te betalen?

  1. School –en /of studietoelagen

Van zodra jouw kind naar school gaat, kan je een school-en/of studietoelage aanvragen. Of je een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de grootte van je gezin en het gezinsinkomen. Voor schooljaar 2018-2019 kan de aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2018 tot en met 1 juni 2019.

  1. Spreidingsplan

Als de schoolfactuur te groot is om in 1x te betalen kan je de schooldirecteur aanspreken om te vragen de kosten gespreid en in kleinere stukken te betalen.

  1. Tussenkomst van het ziekenfonds

Ziekenfondsen geven meestal tussenkomsten in de kosten voor meerdaagse schoolreizen en andere kosten (vb. logopedie, tutti-frutti, … ). De tussenkomst kan verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds. Vraag ernaar! 

  1. Belastingvermindering kinderopvang

De opvangkosten buiten de normale schooluren (voor- en naschoolse opvang, speelpleinwerking, vakantiekampen en opvang tijdens de vakanties) voor kinderen jonger dan 12 jaar dan kunnen ingebracht op je belastingsaangifte.

  1. Tussenkomsten door het OCMW voor mensen met een laag inkomen

Lukt het met bovenstaande voordelen nog niet om de schoolkosten te betalen?

Neem dan contact op met de sociale dienst van het OCMW. 011/ 45 61 50