Wat is dit?

Het kleuter– en lager onderwijs zijn gratis in België. Je betaalt geen geld om je kind in te schrijven in het basisonderwijs. Al het materiaal dat je kind nodig heeft in de les zoals potloden, een rekenmachine, passers, boeken … zijn gratis beschikbaar op school.

Toch mogen scholen een bijdrage vragen om op uitstap te gaan of voor andere schoolse activiteiten. Deze kosten kunnen soms zwaar doorwegen op je budget. Om je te helpen zijn er een aantal tussenkomsten die je kan aanvragen.

Wat mag een school je aanrekenen?

  • Kleuter en lager onderwijs :

Voor schooljaar 2018-2019 betaal je maximum 45 euro voor kleuters en 85 euro voor kinderen van de lagere school

In de lagere school mag men voor de volledige schoolloopbaan niet meer dan 435 euro vragen (dit bedrag wordt geïndexeerd). Hiermee kunnen de kinderen deelnemen aan bos-, zee- en plattelandsklassen.

  • Secundair onderwijs :

Voor het secundair onderwijs zijn er geen maximumbedragen. Je betaalt geen geld om je kind in te schrijven. Wel kan de school heel wat kosten in rekening brengen, zoals het huren of kopen van boeken, kosten voor activiteiten en leeruitstappen, … . De school is verplicht je hierover te informeren in het begin van het schooljaar.

Wie helpt je om de kosten van de school te betalen?

  1. School –en /of studietoelagen

Van zodra jouw kind naar school gaat, kan je een school-en/of studietoelage aanvragen. Of je een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de grootte van je gezin en het gezinsinkomen. Voor schooljaar 2018-2019 kan de aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2018 tot en met 1 juni 2019.

  1. Spreidingsplan

Als de schoolfactuur te groot is om in 1x te betalen kan je de schooldirecteur aanspreken om te vragen de kosten gespreid en in kleinere stukken te betalen.

  1. Tussenkomst van het ziekenfonds

Ziekenfondsen geven meestal tussenkomsten in de kosten voor meerdaagse schoolreizen en andere kosten (vb. logopedie, tutti-frutti, … ). De tussenkomst kan verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds. Vraag ernaar! 

  1. Belastingvermindering kinderopvang

De opvangkosten buiten de normale schooluren (voor- en naschoolse opvang, speelpleinwerking, vakantiekampen en opvang tijdens de vakanties) voor kinderen jonger dan 12 jaar dan kunnen ingebracht op je belastingsaangifte.

  1. Tussenkomsten door het OCMW voor mensen met een laag inkomen

Lukt het met bovenstaande voordelen nog niet om de schoolkosten te betalen?

Neem dan contact op met de sociale dienst van het OCMW. 011/ 45 61 50

 

 

Meer info

Je kan met al je vragen over schoolkosten terecht bij:

  • De school van jouw kind(eren)
  • De sociale dienst van het OCMW, Sint-Willibrordusplein 4 - Maak vooraf een afspraak 011/ 45 61 50
  • In het Huis van het Kind – Minderbroedersstraat 10 - 0473/ 199600 - elke woensdag van 9.00 tot 11.30 uur 

Voor het invullen van je aanvraag studietoelage kan je terecht :

Op de zitdag van de dienst school- en/of studietoelagen op het OCMW op maandag 8 oktober 2018 van 9u00 tot 12u00. Maak hiervoor vooraf een afspraak (011/45 61 50)

Op de dienst Studietoelagen – Limburg, Hendrik Van Veldekegebouw, Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt - elke eerste woensdag van de maand van 9u30 tot 12u en van 13u tot 16u30.