Belasting op leegstaande woningen en gebouwen

Inhoud

Er wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Zolang het leegstaand gebouw of leegstaande woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van 12 maanden verstrijkt.

In artikel 5 van het belastingreglement vindt u de voorwaarden om een vrijstelling van de leegstandsheffing te verkrijgen.

Een schrapping of vrijstelling kan u online aanvragen of maak een afspraak met Team Ruimtelijk Beheer & Woonbeleid.

Vrijstelling aanvraag voor belasting leegstand

Schrapping aanvragen uit leegstandsregister

De belasting bedraagt:

Voor het eerste jaar na opname in het leegstandsregister:

  • € 1 400 voor een gebouw of woning
  • € 100 voor een kamer

Vanaf het tweede jaar na opname in het leegstandsregister:

  • € 2 400 voor een gebouw of woning
  • € 200 voor een kamer

Regelgeving

Je vindt het belastingreglement in meeting.net.