Leons Woordenschat

Samen bouwen aan taalontwikkeling

Kleuters hebben al heel wat taal nodig wanneer ze starten in de kleuterschool. Daarom ontwikkelde het Team Kameleon Huis van het Kind samen met scholen en andere partners ‘Leons Woordenschat’. Zo maken we de jongste kleuters in onze gemeente bekend met 35 basiswoorden die de eerste stappen naar school een beetje makkelijker maken. Collega Natasia, specialist Huis van het Kind, vertelt meer.

“In samenwerking met enkele kleuterleidsters, zorgleerkrachten en welzijnsorganisaties hebben we als lokaal bestuur 35 woordkaartjes ontwikkeld voor kinderen vanaf 2 jaar. Het gaat om woordjes die belangrijk zijn bij de start van de kleuterschool. Denk maar aan boterham, potje, juf, meester, speelplaats, … Voor meertalige kleuters kan het verwerven van Nederlandse taalvaardigheid een extra uitdaging zijn. Een rijke thuistaal is hiervoor belangrijk. Daarom vind je op de achterkant van elk kaartje een vertaling in 18 talen. Wil je de correcte Nederlandse uitspraak van de woordjes van Leon horen? Via de QR-code op het doosje download je de app Parole die je hierbij helpt. We ontwikkelden ook nog andere spelvormen zoals memory, lotto, praatplaten en zacht materiaal. We bundelen al het materiaal in de Schatkisten van Leon, die iedere kleuterschool maar ook de bib en de spelotheek zullen ontvangen in september. Zo kunnen heel wat kleuters en hun ouders, scholen en andere begeleiders met deze speelse taalmaterialen samen aan de slag gaan.”

Leons Woordenschat biedt op een speelse en positieve manier oefenkansen Nederlands, houdt rekening met de kracht van meertaligheid en thuistalen. Elk instappertje krijgt bij de inschrijving op de school een exemplaar van Leons Woordenschat.

Digitaal loket