Lokaal Overleg Kinderopvang

Doelstelling

  1. Het lokaal bestuur adviseren bij de opmaak van het gemeentelijk meerjarenplan over materies die relevant zijn voor kinderopvang.
  2. Het lokaal bestuur adviseren over de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente. Hiervoor zal het Lokaal Overleg adviezen formuleren bij uitbreidingsrondes voor kinderopvang
    van baby’s en peuters en bij startende initiatieven groepsopvang voor baby’s en peuters.
  3. Signaleren van lokale noden over materies die relevant zijn voor kinderopvang.
  4. Afspraken maken over de werking van het Lokaal Loket Kinderopvang in de gemeente. De doelstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang overstijgt de belangen van individuen,
    verenigingen, groepen of organisaties en staat in verbinding met de doelstellingen van het samenwerkingsverband Huis van het Kind Heusden-Zolder (geregeld in het Besluit van de Vlaamse
    Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning)