LOP gelijke onderwijskansen

Heusden-Zolder heeft een eigen overlegtafel voor het basisonderwijs (kleuter-, en lager onderwijs).  Voor het secundair onderwijs is er een intergemeentelijke overlegtafel, samen met Houthalen-Helchteren en Hechtel-Eksel.

  • In het LOP zitten niet alleen alle directies en inrichtende machten van scholen en centra voor leerlingenbegeleiding, maar ook vertegenwoordigers van het schoolpersoneel, ouders en leerlingen, lokale socio-culturele en economische organisaties, organisaties van allochtonen en armen, integratiecentra, onthaalbureaus voor nieuwkomers, schoolopbouwwerk. 
     
  • Het LOP heeft naast een onderzoeks- en adviesopdracht ook een bemiddelende en ondersteunende opdracht in de realisatie van het inschrijvingsrecht.  Ouders hebben het recht op inschrijving in hun school naar keuze.  Met vragen m.b.t. dit inschrijvingsrecht kan je terecht bij het Lop.

 Contactgegevens

  • Voorzitter LOP basisonderwijs: Liliane Vanderhoydonck, 
  • LOP-deskundige basisonderwijs: Wim Verkammen 02 553 07 11
  • Voorzitter LOP secundair onderwijs: Tine Bos
  • LOP-deskundige secundair onderwijs: Wim Verkammen 02 553 07 11