Maaien waterlopen

Ieder jaar krijgen de beken een maaibeurt en worden obstakels verwijderd. Dat organiseert de provincie van september tot december. 

Gekortwiekt is niet noodzakelijk beter

Het is niet altijd nodig om de weelderige plantengroei overal volledig kort te wieken. Waar een teveel aan planten de waterdoorstroming belemmert en daardoor soms leidt tot wateroverlast, kan een te intensief maaibeheer er ook voor zorgen dat het water te snel wordt afgevoerd waardoor het te weinig tijd krijgt om in de grond te infiltreren. Dit werkt dan weer de droogteproblematiek in de hand. Het is dus zaak om hierbij een goed evenwicht te bewaren.

De ligging en eigenschappen van de waterloop bepalen mee de maai-intensiteit. Een overstromingsgevoelige waterloop in een dorpskern wordt bijvoorbeeld intensiever gemaaid dan een waterloop in een weidelandschap. Opdat het water de tijd krijgt om te infiltreren, worden bepaalde stukken minder intensief gemaaid. Die plekken remmen het water af. Overstromingsgevoelige waterlopen krijgen uiteraard een grondigere maaibeurt.

Doorgang verlenen

Aangelanden zijn wettelijk verplicht om doorgang te verlenen in de vijfmeterzone. Dat is de zone langs beide zijden van de beek die vrij moet blijven van hindernissen. Zo kan de maaimachine gemakkelijk door.