Machtiging praalwagen carnaval

Inhoud

Iedereen/elke groep die een praalwagen heeft en die met een praalwagen in het kader van carnavaleske activiteiten van start- naar eindplaats wil rijden op de openbare weg en op reglementaire wijze wil deelnemen aan het verkeer, moet een machtiging aanvragen bij de gemeente waar wagen vertrekt en de gemeente waar de stoet plaatsvindt.

Voorwaarden

Een praalwagen moet aan een aantal voorwaarden voldoen om op een reglementaire wijze te kunnen deelnemen aan het verkeer. Deze voertuigen mogen afwijken van bepaalde voorschriften van het technisch reglement, het verkeersreglement en de bepalingen betreffende het rijbewijs en de inschrijving van voertuigen. Deze vrijstellingen zijn echter maar van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

  • Slechts bij uitzondering op de openbare weg komen, namelijk ter gelegenheid van een door de gemeente toegelaten folkloristische manifestatie of voor proefritten voor die manifestatie
  • Een maximale snelheid van 25 km/u respecteren
  • Voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging voor  praalwagens

De gemeente legt volgende bijkomende voorwaarden op omwille van de veiligheid en overlast:

  • Buiten het traject van de stoet en buiten de proefritten, mogen er tijdens de verplaatsingen buiten de bestuurder geen personen aanwezig zijn op de praalwagen.
  • De bestaande regelgeving inzake geluidsoverlast en milieu dient - tenzij er een specifieke regelgeving van toepassing is- te worden nageleefd.

Procedure

Je kan een aanvraag indienen via het aanvraagformulier machtiging praalwagen. De aanvraag moet ingediend zijn minimum 21 werkdagen voor de eigenlijke manifestatie.

Meer info

Deelnemen aan de stoet mag enkel wanneer je in het bezit bent van een machtiging. Om veiligheidsredenen houdt de politie steekproeven om voertuigen en praalwagens te controleren. De machtiging/vergunning geldt enkel voor het jaar van de aanvraag.