Gepubliceerd op dinsdag 31 december 2019 0 u.
Beleidsvisie voor deze legislatuur

Het lokaal bestuur bundelde haar beleidsvisie in een concreet meerjarenplan voor deze nieuwe legislatuur. Hierin is er oog voor toekomstige uitdagingen en diverse eisen die gesteld worden aan een hedendaagse organisatie. Eveneens is ruimte voorzien voor investeringen, met daarbij de nodige mankracht om de uitdagingen vorm te geven.

Armoede en vooral kinderarmoede blijft een grote zorg. We zetten onze inclusieve aanpak verder met projecten die in het verleden hun nut bewezen, zoals bijvoorbeeld het project Zonnekind. Een nieuwe locatie en bredere invulling van het Huis van het Kind is ook een stap naar betere ondersteuning.

Vanaf 1 januari gaat het GAS-reglement van kracht. Dit reglement geeft ons een extra wapen in de strijd tegen sluikstorters, straatracers en andere vormen van overlast.

Zolder Mine en Domein Bovy bouwen we uit tot echte trekpleisters van onze gemeente. Maar ook met het inrichten van mijnbelevingsplekken en voldoende veilige wandel- en fietswegen, krijgt de Mangelbeekvallei een centrale rol tussen de dorpskernen van Heusden en Zolder. Het wordt een verbindingsplek waar je veilig door een groene omgeving wandelt of fietst, van De Wijers tot mijnerfgoed. 

Op sportgebied staan tal van investeringen op stapel. De nog te bouwen E-sportzaal in Zolder-Centrum zal een welgekomen aanwinst zijn. Andere projecten zoals de uitbreiding van de kunstgrasvelden, de Velodroom en een gloednieuw skatepark zullen zeker op gejuich onthaald worden. 

We zetten in op een continue verbetering van onze dienstverlening. We maken onder andere werk van een uniek loket, een centrale plaats waar onze klant meteen geholpen of gericht doorverwezen wordt. Ook bouwen we onze online dienstverlening verder uit. In onze externe communicatie geven we meer ruimte en mogelijkheden aan onze verenigingen om zo hun werking en activiteiten beter te promoten. 

Om onze lokale economie te versterken gaan we op zoek naar nieuwe bedrijventerreinen om nieuwe investeerders aan te trekken. Met een RUP Koolmijnlaan krijgt Winkelcentrum Cité een opwaardering tot hoofdwinkelcentrum met aandacht voor een leefbare woonomgeving. 

Dit meerjarenplan biedt financiële en beleidsmatige stabiliteit, niet alleen voor deze beleidsperiode maar geeft ook garanties voor een financieel gezonde gemeente na 2025. De lasten zullen evenwichtig verdeeld worden tussen onze inwoners onderling maar ook tussen onze inwoners en ondernemers. 

Met dit meerjarenplan willen we als bestuur groeien, zoveel mogelijk gebruik maken van kansen die ons pad kruisen en openstaan voor nieuwe inzichten. Deze en nog andere punten van het meerjarenplan kan je rustig nalezen op onze gemeentelijke website.