Meerjarenplan 2020-2025

Het lokaal bestuur bundelde haar beleidsvisie in een concreet meerjarenplan voor deze legislatuur.  Hierin is er oog voor toekomstige uitdagingen en diverse eisen die gesteld worden aan een hedendaagse organisatie. Eveneens is ruimte voorzien voor investeringen, met daarbij de nodige mankracht om de uitdagingen vorm te geven. Enkele speerpunten uit ons meerjarenplan …