Het meerjarenplan

Het meerjarenplan heeft betrekking op een bestuursperiode van zes jaar. Het bestaat uit een beleidsmatig luik en een financieel luik. 

Het beleidsmatig luik geeft een overzicht van de voornemens van het gemeentebestuur voor de betrokken legislatuur. In een strategische nota geeft het bestuur aan welke beleidsdoelstellingen het wil bereiken en welke actieplannen en acties daarvoor gevolgd worden.

Het financieel luik schetst de financiële gevolgen van de gemaakte beleidskeuzes en geeft aan hoe de beleidsdoelstellingen kunnen uitgevoerd worden zonder het financieel evenwicht van het bestuur te verstoren.

De budgetten

Het goedgekeurd meerjarenplan vormt de basis voor de opmaak van de jaarlijkse budgetten. Hierbij wordt de langetermijnvisie geconcretiseerd naar de korte termijn.

Net als het meerjarenplan bestaat het budget uit een beleidsmatig deel en een financieel deel.

In de beleidsnota verwoordt het bestuur welke beleidsdoelstellingen hij wil bereiken en welke actieplannen en acties hij wil ondernemen tijdens het financieel boekjaar.

In de financiële nota beschrijft het bestuur welke kredieten hij in het eerstvolgende boekjaar ter beschikking heeft om zijn beleidsdoelstellingen en acties te realiseren.

Het budget, budgetwijzigingen en het meerjarenplan van Heusden-Zolder kunnen geraadpleegd worden op de website van het Agentschap van Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.