Meldpunt discriminatie

Elk feit van discriminatie is er eentje teveel. We kunnen discriminatie enkel tegengaan als we het bespreekbaar maken. Daarom is het belangrijk dat ook jij melding maakt van een gebeurtenis of situatie waarin je je gediscrimineerd voelde. Als lokaal bestuur werken we samen met Unia, een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. En discriminatie nemen we in de brede betekenis van het woord zoals discriminatie op vlak van huisvesting, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid of nationaliteit. Unia behandelt je melding zeer discreet.
Je kan ervoor kiezen enkel een feit te melden of je kan hun hulp inroepen. Zorg wel dat je zoveel mogelijk bewijsmateriaal hebt, zodat zij hiermee aan de slag kunnen. Unia streeft ernaar om de rechten van elke burger te respecteren en geeft alle partijen graag meer info in de strijd voor meer gelijke kansen en minder discriminatie. Geef je melding online door of bel gratis naar 0800 12 800.
Voor extra ondersteuning kan je steeds terecht bij onze collega van Team Welzijn | Diversiteit.