De Middenstandsraad Heusden-Zolder heeft als doel:

  • een inspraak- en adviesorgaan te zijn van alle handelaars, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen;
  • het adviseren van het gemeentebestuur inzake handelsaangelegenheden;
  • het verstrekken van documentatie en informatie aan de handelaars en zelfstandigen van Heusden-Zolder;

Om de diverse activiteiten van de handelskernen en –verenigingen te coördineren heeft de Middenstandsraad de vzw Middenstandsvereniging opgericht. Die organiseert en coördineert de diverse activiteiten van de handelskernen en -verenigingen.