Middenstandsraad

De Middenstandsraad Heusden-Zolder heeft als doel:

  • een inspraak- en adviesorgaan te zijn van alle handelaars, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen;
  • het adviseren van het lokaal bestuur inzake handelsaangelegenheden;
  • het verstrekken van documentatie en informatie aan de handelaars en zelfstandigen van Heusden-Zolder.

Om de diverse activiteiten van de handelskernen en -verenigingen te coördineren heeft de Middenstandsraad de vzw Middenstandsvereniging opgericht.

Meer info vind je op de website van de Middenstandsraad of volg de Facebookpagina.