Gepubliceerd op woensdag 3 april 2019 13.45 u.
De mangelbeekvallei wordt terug een aangename natuurgebied waar je al wandelend en fietsend De Wijers en het mijnerfgoed kan verkennen.

De Mangelbeekvallei is een van de 7 beekvalleien die De Wijers, het land van 1001 vijvers, kenmerken. In Heusden-Zolder is de Mangelbeekvallei een grote aaneengesloten open ruimte die centraal ligt tussen de woonkernen van Heusden en Zolder. Het afwisselend landschap met natte natuur, kleine landbouwkavels, vijvers en kastelen nodigt uit tot wandelen, fietsen en ontmoetingen in het groen. Ook het mijnverleden heeft haar sporen nagelaten. De mijnverzakkingen hebben het natuurlijk watersysteem in Mangelbeekvallei sterk verstoord. Daardoor zijn sommige gronden te nat geworden en andere te droog en wordt waardevolle fauna en flora bedreigd.

De voorbije twee jaar werkte de Vlaamse Landmaatschappij een landinrichtingsplan uit om de kwaliteiten van de Mangelbeekvallei verder uit te bouwen en samen met bewoners en partners de verborgen en vergeten Mangelbeekvallei om te vormen naar ‘Mijn Mangelbeek’, een plek die terug gekoesterd wordt door buurtbewoners en waar je al wandelend en fietsend De Wijers en het mijnerfgoed kan verkennen. Daarnaast is het zeker van belang om de aanwezige natuurkernen te versterken en in te zetten op de troeven die de vallei heeft als natuurverbinding en klimaatbuffer.

Het landinrichtingsplan doet voorstellen rond 3 thema’s:

  • Water en natuur: naar een meer natuurlijke beekvallei op lange termijn
  • Trage wegen: veilig fietsen en wandelen tussen verschillende woonkernen
  • Mijnerfgoed en beleving: het mijnverleden herontdekken en ontmoetingsplekjes creëren 

Openbaar onderzoek

Van 6 mei tot 4 juni organiseert onze gemeente een openbaar onderzoek over het ontwerp landinrichtingsplan Mijn Mangelbeek. Je kan gedurende deze periode het plan inkijken op het gemeentehuis of kijk elders op deze website of www.vlm.be. Opmerkingen of bezwaren kan je sturen naar het college van burgemeester en schepenen, Heldenplein 1 of mailen naar omgeving@heusden-zolder.be

Infomarkt

Op maandag 6 mei kan je van 16 tot 20 uur tijdens een infomarkt de plannen inkijken in ZLDR Luchtfabriek. Onze projectmedewerkers beantwoorden met veel plezier alle vragen. 

Mijn Mangelbeek is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Heusden-Zolder en Lummen, de provincie Limburg, Limburgs Landschap vzw, Agentschap Wegen en Verkeer, Vlaamse Landmaatschappij en het Interreg-project Green WIN. 

Info: hilde.haezebrouck@vlm.be – 011 29 88 32 of stan.forier@vlm.be – 011 29 88 44