Indien u schade aan uw woning heeft (scheuren in muren, barsten in vloeren, uitzetten van voegen, …) en u vermoed, kan u deze melden bij de NV Limburgs Mijngebied.
Let wel: De laatste ontginningen dateren van 1992. Enkel indien je al een dossier (gehad) hebt, kan men eventueel een (bijkomende) vergoeding toekennen.

NV Limburg Mijngebied, dienst Mijnschade en bemaling

  • Kempische Steenweg 293 bus 28 te 3500 Hasselt
  • Telefonisch op het nummer 011 57 56 23
  • Per fax op het nummer 011 57 11 99
  • info.mblm@lrm.be

Onze inwoners kunnen voor begeleiding van hun aangifte terecht bij Team Patrimonium.

Wat moet je melden?

  • Naam van de eigenaar & adres van de woning
  • telefoonnummer
  • aard van de schade

Bij melding aan de gemeente zal de dienst patrimonium aan de NV Limburg Mijngebied, dienst Mijnschade en bemaling, vragen een onderzoek in te stellen.

Deze dienst neemt daarna rechtstreeks contact op met de aanvrager om de aangifte verder af te handelen.