Indien je schade aan je woning hebt(scheuren in muren, barsten in vloeren, uitzetten van voegen, …) en je vermoedt dat dit veroorzaakt is door de mijn, kan je dit melden bij:

NV Limburgs Mijngebied

  • Kempische Steenweg 293 bus 28 te 3500 Hasselt
  • Telefonisch op het nummer 011 57 56 23
  • Per fax op het nummer 011 57 11 99
  • info.mblm@lrm.be


Let wel: De laatste ontginningen dateren van 1992. Enkel indien je al een dossier (gehad) hebt, kan men eventueel een (bijkomende) vergoeding toekennen.

Inwoners uit Heusden-Zolder kunnen voor begeleiding van hun aangifte terecht bij Team Patrimonium.

Wat moet je melden?

  • Naam van de eigenaar & adres van de woning
  • telefoonnummer
  • aard van de schade

Bij melding aan de gemeente zal de dienst patrimonium aan de NV Limburg Mijngebied, dienst Mijnschade en bemaling, vragen een onderzoek in te stellen.

Deze dienst neemt daarna rechtstreeks contact op met de aanvrager om de aangifte verder af te handelen.