Mobitwin centrale

Inhoud

De Mobitwin centrale biedt betaalbaar vervoer voor ouderen, zieken en personen met een handicap. De chauffeurs zijn vrijwilligers die met hun eigen wagen rijden. 

Voorwaarden

Vervoer voor geneeskundige behandelingen (bv. kinesitherapie, bestralingen, …) zijn niet mogelijk. Een onderzoek in een ziekenhuis of een doktersbezoek wel. 

Het inkomen van de gebruiker mag niet hoger zijn dan tweemaal het RMI (Recht op Maatschappelijke Integratie (het vroegere leefloon)).

Procedure

Je belt de Mobitwin centrale minimum twee dagen op voorhand. Vanuit de Mobitwin centrale wordt een vrijwilliger gezocht die je met zijn of haar eigen wagen komt afhalen en je weer thuis brengt. Indien er geen vrijwilliger beschikbaar is, wordt je hiervan tijdig verwittigd.

Bedrag

De gebruiker betaalt een jaarlijks lidgeld van € 12. Dit is voor de verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid", die je verzekert voor de schade die je eventueel zou toebrengen aan de wagen van de chauffeur. Word je lid in de twee helft van het jaar (dat is vanaf 1 juli) dan betaal je € 6 voor je verzekering tot 31 december. Per rit betaal je € 0,42 per afgelegde kilometer aan de chauffeur als onkostenvergoeding.

Voor wie

Voor alle inwoners van Heusden-Zolder die omwille van leeftijd of handicap geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.