Gepubliceerd op woensdag 6 maart 2019 14.52 u.
Donderdag 7 februari ging de eerste fase in het project ‘Bovy onthaalpoort voor mens en boomkikker’ van start.

De moerasvijver op het domein wordt droog gelegd om een duidelijk beeld te krijgen van het bodemprofiel. In een volgende fase (einde 2019) wordt het bodemprofiel aangepast. Deze procedure zal jaarlijks herhaald worden om de moerasvijver vis-vrij te houden, een belangrijke vereiste om de zeldzame boomkikker hogere overlevingskansen te garanderen.

Op hetzelfde moment werden de bosranden uitgedund en hersteld. Een aantal bomen werden verwijderd of ingekort tot hakhout. Later wordt ook inheemse kamperfoelie geplant, die zullen onze kleine ijsvogelvlinder deugd doen.

Het project is een samenwerking met het Regionaal Landschap Lage Kempen, Limburgs Landschap vzw, de provincie Limburg en onze gemeente. Het doel van dit project is om de biodiversiteit in het gebied te verhogen door kleine, doelgerichte ingrepen.