Muggen

Het klimaat is aan het veranderen: de lente start vroeger en zo hebben de muggen kans om meerdere generaties per jaar op de wereld te zetten. De zomers zijn warmer en natter, iets waar de mug wel van houdt. En door de sterke achteruitgang van onze biodiversiteit heeft de mug minder natuurlijke vijanden.

Ons lokaal bestuur krijgt steeds meer meldingen van muggenplagen. Op sommige plekken vallen grote zwermen onze bewoners erg lastig.

Muggen leggen hun eitjes in stilstaand ondiep water. In een natuurlijke poel of vijver zijn er voldoende natuurlijke vijanden, bv. kikkers, salamanders, padden, vissen, libellen, waterjuffers, ...  die de larven van de muggen grotendeels opeten. Maar intense regenval na een lange periode van droogte, doet overal plassen ontstaan waar muggen ook hun eitjes leggen. In deze plassen zijn geen natuurlijke vijanden en krijgen larven vrij spel. Let er thuis dus op dat nergens water blijft staan na een regenbui in emmers, plassen, op platte daken ... en sluit regentonnen goed af.

Volwassen muggen worden opgegeten door o.a. zwaluwen, gierzwaluwen, en zeker vleermuizen, ... Deze laatste eten wel honderden muggen per dag. Probeer die natuurlijke vijanden aan te trekken door bv. nestkastjes te hangen.

Ondertussen gaat het lokaal bestuur op zoek naar een oplossing zoals we dat ook bij de eikenprocessierupsen hebben gedaan.