MyBike | Registratiesysteem voor fietsdiefstal

De federale overheid en de gewesten hebben onlangs een samenwerkingsakkoord gesloten dat de golf van fietsdiefstallen moet helpen bestrijden.

De federale overheid beheert deze databank en de politie kan ze raadplegen. De ontwikkeling ervan is begonnen en in de loop van 2024 afgerond worden. Vanaf dan zullen fietsdiefstallen het niet meer op lokaal niveau behandeld worden, maar op Vlaams niveau.

Fietsers zullen een unieke QR-code krijgen waarbij ze als eigenaar de gegevens hun gegevens kunnen opslaan in een beveiligd systeem. Door middel van die unieke QR-code, kan sneller overgegaan worden tot aangifte van diefstal en kan de eigenaar van een gestolen fiets sneller geïdentificeerd worden.