Natuurbrandcodes

  • Groen: Normale toestand zonder een spontaan risico op brandgevaar
  • Geel: Matig tot verhoogd risico bij warme en/of droge periodes, als de vegetatie droog en brandbaar is, en als deze vegetatie relatief gemakkelijk vlam kan vatten.
  • Oranje: Hoog risico bij langdurig zeer warme en zeer droge periodes, als de vegetatie zeer gemakkelijk vatbaar geworden is voor vlam te vatten.
  • Rood: Toestand van acuut groot brandgevaar en het zeer groot risico op mogelijke branduitbreidingen.

Meer info vind je op de website van Natuur en Bos of in download onderstaand bestand.