Nieuwe fietspaden op komst!

Gepubliceerd op dinsdag 24 jan 2023 om 11:27

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontwerpplannen voor verschillende fietspadenprojecten. In de Kerkstraat zijn vanaf de beek naar de Zwembadstraat toe licht verhoogde aanliggende fietspaden voorzien. Aansluitend op de werken in de Kerkstraat volgt de aanleg van fietspaden op de Westlaan. Hier worden tussen de brug over het kanaal en de rotonde vrijliggende fietspaden aangelegd (ook op de rotonde zelf). Vanaf de rotonde tot huisnummer 126 zijn licht verhoogde aanliggende fietspaden uitgetekend om daarna richting Terlaemenlaan weer op vrijliggende fietspaden over te schakelen. Ook de kruispunten worden licht verhoogd aangelegd.

In de Kapelstraat worden vanaf de Beringersteenweg tot aan de Sint-Jansstraat licht verhoogde fietspaden gelegd. Tussen de Sint-Janstraat en het Koning Boudewijnplein wordt eerst een nieuwe riolering gelegd en na de werken rijden fietsers hier over fietssuggestiestroken.

In de Zandstraat komen tussen Vredestraat en Begonialaan licht verhoogde fietspaden. Op de kruispunten met Waterlozenstraat/Vredeslaan en Irislaan/De Slogen zijn beveiligde oversteekplaatsen gepland.

Deze ontwerpplannen worden/zijn via diverse infovergaderingen of -markten aan de bewoners in detail voorgesteld. Zij ontvangen op het gepaste tijdstip een persoonlijke uitnodiging.