Nieuwe verkeerssituatie De Leerplaneet

Gepubliceerd op maandag 9 jan 2023 om 09:05

Verkeersveiligheid in onze schoolomgevingen is een absolute prioriteit van onze beleidsploeg.  Voor GBS De Leerplaneet kozen we daarom doelbewust voor het invoeren van het STOP-principe bij de herinrichting van haar infrastructuur.

Om onze inspanningen te versterken, voeren we vanaf maandag 9 januari 2023 een aantal bijkomende maatregelen in, om zo de verkeerssituatie nog meer te ontzenuwen.  Op die manier blijft de veiligheid van onze leerlingen hoog op de agenda staan.

Beenhouwersstraat, Dekenstraat & Kuipersstraat worden elke ochtend en avond ingericht als schoolstraten. Met andere woorden: gemotoriseerd verkeer wordt op deze uren niet toegelaten en zijn dus voorbehouden voor fietsers en voetgangers. Inwoners van de betrokken straten krijgen een bewonerskaart en vallen dan uiteraard buiten deze maatregel. Wie graag de kinderen met de auto naar De Leerplaneet brengt, kan terecht op parking Beekbeemdenhof.

Het kruispunt Ringlaan – Beekbeemdenhof wordt eveneens aangepakt.  Door het afsluiten van de afslagstrook in de richting van Beekbeemdenhof, verlagen we de verkeersdrukte op dit punt. Daarnaast wordt Beekbeemdenhof tijdelijk heringericht, waarbij we de rijweg verschuiven om zo het voetpad te verbreden.

Tot slot komt er in de Ringlaan (van kruispunt Kuiperstraat tot aan de Beenhouwersstraat), een definitief parkeer en stilstaan verbod aan de kant van de school.