Jaarlijks organiseert de Middenstandsraad samen met het gemeentebestuur een nieuwjaarsreceptie voor bedrijven, handelaars, vrije beroepen, ... kortom alle ondernemingen.

Het netwerkmoment vindt eind januari plaats.