Gepubliceerd op woensdag 13 juni 2018 10 u.
Ook de rijstrook tussen Klaverblad en huidige werfzone wordt vanaf 15 juni vernieuwd. Dit brengt bijkomende verkeershinder vanaf het Klaverblad in de richting van Antwerpen. Deze werken duren van 15 juni tot 22 juni. Ze worden ‘s nachts uitgevoerd, telkens tussen 20 en 6 uur.

Begin april startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de aanleg van spitsstroken op de E313 tussen het Klaverblad in Lummen en het op- en afrittencomplex 26 ‘Beringen’. Het einde van werken in de rijrichting Antwerpen is in zicht. Vanaf 22 juni wisselt de werfzone van rijrichting tot het einde van de zomervakantie.

Vernieuwing rijstrook tussen Klaverblad en huidige werfzone vanaf 15 juni

Vooraleer de werfzone zich verplaatst naar de rijrichting Hasselt, voert het Agentschap Wegen en Verkeer ook herstellingswerken uit tussen het Klaverblad en de huidige werfzone. Op de rechterrijstrook worden enkele betonvakken vernieuwd. Deze werken duren van 15 juni tot 22 juni. Ze worden ‘s nachts uitgevoerd, telkens tussen 20.00 uur en 06.00 uur.

Bijkomende hinder vanaf Klaverblad richting Antwerpen

Het verkeer kan overdag gebruik blijven maken van twee versmalde rijstroken richting Antwerpen. De linkerrijstrook en de pechstrook blijven immers beschikbaar, waardoor de verkeersstroom vanaf de verkeerswisselaar in twee wordt gesplitst. Voor een optimale doorstroming houden auto’s daar zoveel mogelijk links aan en rijdt het vrachtverkeer via de pechstrook. Vanaf 15 tot 22 juni moet alle verkeer op de E313 vanaf het Klaverblad in de richting van Antwerpen tussen 20.00 uur en 06.00 uur over één rijstrook. Dit tot aan de doorsteek in de middenberm, waar het traject terug overgaat in 2 versmalde rijstroken. 

Aanpassing op Klaverblad: optimaliseren van doorstroming 

Om de doorstroming richting Antwerpen in de toekomst te optimaliseren voert het agentschap vanaf vrijdagavond 15 juni ook een aanpassing door op de verkeerswisselaar in Lummen. Het verkeer komende van de E314 vanuit Leuven dat via het Klaverblad de E313 richting Antwerpen oprijdt, zal vanaf dan eerder invoegen bij het verkeer komende vanuit Hasselt. Voorheen voegde deze zich nog bij de drukste verkeersstroom komende vanuit de richting Genk. 

Fase 3: aanleg spitsstrook richting Luik

Vanaf 22 juni start dan de laatste fase van de werken. De aannemer zal dan de E313 richting Luik renoveren en de spitsstrook en pechhavens aanleggen. In deze fase wordt de oprit richting Luik op het complex ‘Beringen’ afgesloten. Voor wie vanaf de Paalsesteenweg naar Leuven, Genk of Hasselt wil, voorziet het agentschap een omleiding naar de E314 via de N717 (oprit 26 Lummen) of de N72 (oprit 28 Zolder). Meer informatie hierover leest u in onze volgende nieuwsbrief.

Meer informatie

Meer informatie, kaartmateriaal en de laatste stand van zaken over de werken kan je steeds terugvinden op de website van Agentschap Wegen en Verkeer.