Gepubliceerd op maandag 23 november 2020 17.30 u.

Wegen de kosten te zwaar door dan kan je wellicht een beroep doen op het sociaal verwarmingsfonds. Dit fonds komt voor een deel tussen in de betaling van je factuur voor maximum 1 500 liter huisbrandolie, verwarmingspetroleum (getankt aan de pomp) of bulkpropaangas. Verwarming op aardgas komt dan weer niet in aanmerking. Ook het inkomen van de aanvrager is bepalend. Personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering of een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 19.566,25 (verhoogd met € 3.622,34 per persoon ten laste), en mensen met een schuldoverlast kunnen een aanvraag doen.

Wanneer en hoe aanvragen

Hou er rekening mee dat de aanvraag binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof moet gebeuren. Maak hiervoor een afspraak bij het Sociaal Huis via het nummer 011 45 61 50. Breng je leveringsfactuur, je identiteitskaart, je rekeningnummer waarop de toelage kan gestort worden en de inkomensbewijzen van alle gezinsleden of het aanslagbiljet van de personenbelasting mee.

Alleen als de termijn van 60 dagen geheel of gedeeltelijk binnen de verstrengde lockdown van 2/11 tot 15/12 (is de covid-overmachtperiode) valt, krijg je meer tijd om je factuur in te dienen.

Enkele voorbeeldjes

Situatie 1: Levering vóór de COVID-overmachtperiode

Tel de dagen tot net vóór de lockdown (de dagen tijdens tel je niet mee) en na COVID tel je verder.

Bv. Levering op 5 september:

  • Tot en met 1 november tellen we 57 dagen
  • De overige 3 dagen (60-57=3) begin je te tellen na de COVID-periode, dus vanaf 16 december. In dit geval heb je tijd tot 19 december om je aanvraag in te dienen.

Situatie 2: de levering valt binnen de COVID-overmachtsperiode

Tel het aantal dagen tussen levering een laatste dag COVID-periode (dus tot en met 15 december) en de termijn van 60 dagen wordt verlengd met dat aantal dagen.

Bv. levering 4 november:

  • Tel aantal dagen tot laatste dag COVID- periode (dus tot en met 15 december) = 41 dagen
  • Dus oorspronkelijke aanvraagdatum van 60 dagen wordt verlengd met 41 dagen. In dit geval heb je tijd tot 26 januari 2021 om je aanvraag in te dienen.

Info: www.verwarmingsfonds.be