Gepubliceerd op dinsdag 4 mei 2021 10.46 u.

De impact van corona spaart de cultuursector niet. Bibliotheken pasten hun werking sterk aan en moeten het met minder bezoekers stellen. Gelukkig kunnen we stilaan hoopvol vooruitblikken naar beterschap.

Het gedrag, de noden en bezorgdheden van de bezoekers en ontleners zijn echter grondig beïnvloed. Het is cruciaal om te achterhalen welk effect de crisis heeft op de gedragingen en verwachtingen van onze bezoekers en hoe onze bibliotheek moet reageren.

Begin mei gingen we van start met de eerste bevraging van het grootschalig publieksonderzoek Bib21! In de hele maand mei krijgen inwoners de kans om hun bevindingen door te geven.

Deelnemen kan hier