Gepubliceerd op maandag 17 september 2018 12.06 u.
In 2023 zal in Heusden-Zolder de tweede overdekte wielerpiste van Vlaanderen staan. De piste zal een onderdeel worden van een nieuw multifunctioneel sportcomplex.

Voor de bouw, het onderhoud en de uitbating ervan hebben Sport Vlaanderen, de gemeente Heusden-Zolder, Circuit Zolder en de vzw Cycling Friends samen een vereniging zonder winstoogmerk opgericht. 

De piste

Met deze overdekte wielerpiste wil de vzw een sportinfrastructuur creëren van het hoogste niveau, waar de allergrootste internationale wedstrijden kunnen plaatsvinden, waar internationale teams kunnen trainen, en waar tegelijk ook jonge sporters begeleid kunnen worden in alle facetten van de schone sport die baanwielrennen heet. De infrastructuur moet sporttechnisch uitmuntend zijn, wat haar uitermate geschikt zal maken voor de snelheidsnummers van het baanwielrennen. Daarnaast zijn de architectonische kwaliteit en de ruimtelijke beleving belangrijk. Uiteraard zal de piste door de UCI gehomologeerd zijn.

Een sport- en turnhal

Het middenplein van deze overdekte wielerpiste zal fungeren als een volledig uitgeruste sporthal met 4 volledige sportvelden en het sportcomplex voorziet een turnhal, die zullen gebruikt worden voor binnensporten door scholen, individuele sportbeoefenaars, sportclubs, organisatoren van sportevenementen en voor het organiseren van evenementen, trainingen, stages en opleidingen.

Het sportcomplex

Het sportcomplex zal ook bestaan uit een cafetaria, verschillende vergaderzalen en een door de FIA erkende en gehomologeerde medische ruimte. In zijn totaliteit zal het complex 17.385m² groot zijn. Door de samenwerking tussen Vlaanderen, de gemeente en het circuit Zolder worden zoveel mogelijk mensen gestimuleerd, uitgenodigd, begeleid en ruimte geboden tot actieve sportbeoefening.

De openbare aanbesteding die loopt, volgt het ‘design, build and maintenance’ concept: bouwen, onderhouden en uitbaten. In juli verscheen daartoe een oproep tot kandidaten in het publicatieblad van de openbare aanbestedingen. Volgens dat bestek en de timing erin zouden de werken gerealiseerd moeten zijn in de loop van 2023.

De vzw

De vzw die instaat voor de bouw, het onderhoud en de uitbating van het complex, is samengesteld uit diverse specialisten op het vlak van beheer, administratie en sport. De voorzitter van de vereniging is Jan Peumans, die ook voorzitter is van het Vlaams Parlement; Mario Borremans, de burgemeester van Heusden-Zolder fungeert als ondervoorzitter; en Philippe Paquay, administrateur–generaal van Sport Vlaanderen, treedt in de vzw op als secretaris. Het financiële luik ervan is in handen van Sofie Eevers van Sport Vlaanderen. In de raad van bestuur zitten nog heel wat mensen met een directe link naar het wielrennen (voormalig geletruidrager Marc Wauters), naar het circuit van Zolder (Jaak Heynen, bestuurder van het vzw Terlamen) en naar sportinfrastructuur in Vlaanderen (Diederik Van Briel, afdelingshoofd sportinfrastructuur van Sport Vlaanderen).