Gepubliceerd op maandag 1 januari 2018 16.23 u.

Om de kwaliteit van woningen en huurwoningen te verbeteren, voert de Vlaamse regering strengere kwaliteitseisen in. Zo worden er tegen 2020 strikte normen vastgelegd voor dakisolatie en dubbele beglazing.

Dakisolatie

Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen (eengezinswoningen, studio’s en appartementen), die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn.

Nieuwbouwwoningen die in orde zijn met de energieprestatieregelgeving, voldoen al aan deze dakisolatienorm.

Als minimumnorm voor dakisolatie (of zoldervloerisolatie) wordt een R-waarde van 0,75 m²K/W genomen, zo’n 3 à 4 cm isolerend materiaal. Het aantal centimeters verschilt naargelang de materiaalkeuze en de opgelegde norm is echter een minimumnorm. Indien technisch mogelijk, wordt er aangeraden om nog beter te isoleren.

Indien bij een woningonderzoek wordt vastgesteld dat de woning niet voldoet aan de isolatienorm, kent de woningcontroleur strafpunten toe. Een dergelijk woningonderzoek gebeurt meestal op aanvraag van een huurder.

Tussen 2015 en 2020 krijgt de woning die niet voldoet aan de isolatienorm een beperkt aantal strafpunten en krijgt de eigenaar de tijd om het dak te isoleren. Vanaf 1 januari 2020 zijn dit 15 strafpunten en kan de woning ongeschikt verklaard worden door de burgemeester.

De dakisolatienorm is in theorie, net als alle andere minimale kwaliteitsnormen voor alle woningen, niet enkel beperkt tot huurwoningen. Maar de mogelijke sancties bij een ongeschiktverklaring (jaarlijkse heffing, strafrechtelijke handhaving) zijn niet van toepassing als de woning door de eigenaar zelf wordt bewoond.

Dubbele beglazing

Ook tegen 2020 moeten de ramen van alle woningen (dus ook huurwoningen) minstens dubbel glas (1,1 W/m².K ) hebben.

Nieuwbouwwoningen die in orde zijn met de energieprestatieregelgeving, voldoen ook al aan deze normering rond dubbele beglazing.

De dubbelglasverplichting geldt enkel voor de leefruimtes, keukens, slaapkamers en badkamers van een woning. Traphallen, inkomhallen en gangen hoeven dus geen dubbel glas te hebben.

Wordt er bij een woningonderzoek vastgesteld dat er geen dubbel glas in de woning staat, worden ook hier strafpunten toegekend. Vanaf 1 januari 2020 zijn dit 3 strafpunten voor 1 raam met enkele beglazing, 9 strafpunten voor meerdere ramen met enkele beglazing. Vanaf 1 januari 2023 zal het ontbreken van dubbele beglazing in meerdere ramen op zich volstaan voor een ongeschiktverklaring van de woning.

Stebo

Deze minimumvereisten voor dakisolatie en dubbele beglazing zijn een belangrijke kwaliteitsverbetering voor alle woningen in Vlaanderen. Heeft u vragen over deze normen? Wilt u weten wat de gevolgen zijn voor de woning die u verhuurt? Of zit u nog met andere technische vragen? Maak gebruik van de gratis dienst en aarzel niet om de architect van Stebo te contacteren: Erwin Vaes, 0472 36 37 80, erwin.vaes@stebo.be.

Ook dit jaar zijn er nog premies voor o.a. dakisolatie en superisolerende beglazing. Kom voor meer informatie zeker eens langs op het wekelijks spreekuur van Stebo: elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur in het gemeentehuis