Gepubliceerd op dinsdag 1 januari 2019 10.35 u.
Ook onze gemeente schakelt over op een ander soort gas ...

De helft van al de aardgasconsumenten verbruikt ‘arm’ gas, dat geïmporteerd wordt uit het noorden van Nederland (Groningen - Slochteren). Die gasreserves raken echter uitgeput. Daarom heeft de Nederlandse overheid beslist om de export van gas geleidelijk aan te verminderen en volledig te stoppen in 2030.

De omschakeling zal beginnen in 2018 en doorlopen tot 2029. Elk jaar wordt er een aantal verbruikers geconverteerd in de zomerperiode.

Laat je gastoestellen nakijken

Je zal tijdig op de hoogte worden gebracht door de distributienetbeheerder en/of je gasleverancier. Zodra je hierover bericht ontvangt en voor de conversie, zal je al je gastoestellen moeten laten nakijken en eventueel laten bijregelen door een erkende technicus. Zo ben je zeker dat ze ook met rijk gas veilig en goed zullen werken. De kosten voor dit nazicht zijn voor jouw rekening. Als je het nazicht tijdig aanvraagt bij je bevoegde technicus, kan je ze laten samenvallen met de volgende verplichte, periodieke controle van je verwarmingsketel. 

Lees meer op www.gasverandert.be