Gepubliceerd op woensdag 28 augustus 2019 9.30 u.

Met deze werken leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan in de Sint-Maartenlaan, vernieuwen we de weg en met nieuwe fiets- en voetpaden verbeteren we de schoolomgeving.

De werken starten in september. De nutsmaatschappijen hebben hun voorbereidende werken reeds uitgevoerd. De verdere planning van de werken is te volgen op de website van Aquafin en de aannemer informeert de bewoners op cruciale werken via bewonersbrieven.