Gepubliceerd op donderdag 5 april 2018 10.40 u.
Heel wat organisaties zetten zich in voor het goede doel.

Velen kunnen een duwtje in rug gebruiken en trekken dan ook de straat op of komen deur aan deur voor de ophaling van giften of de sponsor-verkoop van producten (bijvoorbeeld wafels, boekjes, fuiftickets…). Deze giften kunnen wel degelijk het verschil maken: een jeugdwerking kan hierdoor blijven bestaan, jongeren kunnen op kamp gaan, er kan een lokaal gebouwd worden, armen en sociaal zwakkeren worden ondersteund…

Jammer genoeg zijn er ook mensen die zich valselijk uitgeven als lid van een bestaande organisatie, wat jammer is voor mensen die wel goede bedoelingen hebben.

Algemene tips
-Vraag altijd naar een identificatie: een badge, lidkaart of een ander document waaruit blijkt dat de persoon daadwerkelijk handelt in naam van de organisatie.

-Fondsenwervers weten vrij goed voor welk doel ze rond gaan, vraag ernaar.

-Fondsenwervers gaan bijna altijd in duo of in een klein groepje rond.

-Een goede fondsenwerver houdt zich aan de regels van de kunst: geduldig in omgang, tijd voor een praatje en anekdotes over de organisatie, aanbellen via de voordeur (en niet via ach-tertuinen).

-Vraag wie de coördinator is, als de werver goed bekend is met de organisatie zou dit vlot moeten beantwoord kunnen worden.

-Bij twijfel kan je altijd vragen naar een telefoonnummer van de organisatie, vraag bedenktijd en geef aan later hierover te willen beslissen.

Heb je een vermoeden van misbruik of oplichting?
Neem dan contact op met de lokale politie en meld het aan de organisatie waarvoor men zich uitgeeft.