Gepubliceerd op vrijdag 8 maart 2019 12.54 u.
Volgende centrale commissie vindt plaats op woensdag 13 maart, de volgende verenigde commissie dinsdag 19 maart.

Centrale commissie

Woensdag 13 maart om 18.30 uur in zaal Meylandt

Agenda

  1. huishoudelijke reglementen gemeente- en OCMW-raad

Verenigde commissie

Dinsdag 19 maart om 19 uur in de raadzaal

Dagorde 

  1. RUP Zolder – situering en kadering projectzone Basisschool Beekbeemden
  2. Basisschool Beekbeemden – toelichting plannen i.f.v. aanvraag omgevingsvergunning
  3. Dossier Dorpsstraat/Dekenstraat – toelichting riolering- en wegeniswerken + mobiliteit