Participatie circulatiemaatregelen Bloemenwijk

Gepubliceerd op maandag 19 feb 2024 om 09:40

Het lokaal bestuur vernieuwt de riolering in Irislaan, Anjelierenlaan, Heidestraat en Bolderdal. We maken van deze werken gebruik om ook het wegdek te vernieuwen. Op basis van verkeerskundige tellingen en analyses, werkte het bestuur de nieuwe ontwerpplannen uit. Daarnaast liggen er ook nog 3 scenario's op tafel om het sluipverkeer in de aanliggende Bloemenwijk aan te pakken.

Wegenis en riolering

Je kan de ontwerpplannen onderaan deze pagina downloaden. Je vindt ook meer info in de presentatie.

Participatie circulatiemaatregelen

Op 8 en 12 februari namen zo'n 120 buurtbewoners deel aan 8 participatiesessies over het project. Het lokaal bestuur stelde de ontwerpplannen voor van de aanleg van wegenis en riolering in bovenstaande straten.

Tijdens de participatiesessies lichtten we ook 3 scenario's met circulatiemaatregelen toe. Die maatregelen moeten het sluipverkeer uit de Bloemenwijk weren. Je ontdekt meer over de verschillende scenario's in onderstaande presentatie. 

Deelnemers kregen de kans om feedback te geven over de 3 scenario's die op tafel liggen. Team Leefomgeving | Mobiliteit bundelt nu alle feedback en bekijkt samen met studiebureau Sweco aan welk scenario de wijkbewoners de voorkeur geven. Op basis van die input zal het college van burgemeester en schepenen besluiten nemen over de te nemen circulatiemaatregelen in de Bloemenwijk.