In maart 2020 was er een eerste coronagolf waardoor verenigingen getroffen werden in hun dagelijkse werking. Ondertussen is er een tweede coronagolf waardoor de reguliere werking van verenigingen tot eind 2020 sterk beperkt worden. Verenigingen moesten in 2020 hun activiteiten beperken en het organiseren van evenementen om inkomsten te werven zoals eetdagen, fuiven, ... konden niet georganiseerd worden. De vaste kosten voor verenigingen zoals leningen of huur blijven vaak doorlopen en gemaakte kosten voor handgels of mondmaskers kunnen moeilijk gecompenseerd worden. Het lokaal bestuur Heusden-Zolder wil erkende verenigingen uit Heusden-Zolder die door de impact van de Covid-19-pandemie extra ondersteuning nodig hebben éénmalig ondersteunen om de financiële gezondheid en de toekomstige werking van de verenigingen veilig te stellen door een financiële bijdrage te voorzien.

Ons lokaal bestuur ondersteunt de verenigingen in moeilijkheden door een noodfonds voor verenigingen in het kader van covid 19. De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2020 het reglement voor het noodfonds goedgekeurd waarin de regels staan waaronder een erkende vereniging uit Heusden-Zolder een aanvraag kan indienen. 

Wie kan indienen?

Alle bestaande verenigingen die aangesloten waren bij een gemeentelijke adviesraad op 1 januari 2020 en zich in een financiële noodsituatie bevinden. 

Waarvoor kan je een toelage krijgen?

  • kosten (lening- of huurlasten tijdens lockdownmaanden, aankoop handgels/mondmaskers, …)
  • gemiste inkomsten (niet gevraagde lidgelden, verhuur van zalen, winst jaarlijkse eetdag/fuif, …) 

Hoeveel bedraagt een toelage?

De toelage bedraagt minimum € 250 en maximum € 6 000. 

Hoe vraag je een toelage aan?

Vul ons online formulier in. Let op: je moet de recentste jaarrekening/financieel verslag verplicht toevoegen bij dit aanvraagformulier. In het geval van gemiste inkomsten voor een jaarlijkse eetdag/fuif stuur je een overzicht van inkomsten en uitgaven voor de eetdag/fuif in 2019 mee.

Online aanvragen