In maart 2020 was er een eerste coronagolf waardoor verenigingen getroffen werden in hun dagelijkse werking. Ondertussen is er een tweede en een derde coronagolf geweest waardoor de reguliere werking van verenigingen tot midden 2021 sterk beperkt waren. Verenigingen moesten in 2020 en 2021 hun activiteiten beperken en het organiseren van evenementen om inkomsten te werven zoals eetdagen, fuiven, ... konden niet georganiseerd worden. De vaste kosten voor verenigingen zoals leningen of huur blijven vaak doorlopen en gemaakte kosten voor handgels of mondmaskers kunnen moeilijk gecompenseerd worden.

Om de erkende verenigingen uit de jeugd-, sport- en cultuursector te ondersteunen heeft het lokaal bestuur Heusden-Zolder voor het tweede jaar op rij een noodfonds COVID-19 opgericht. Via het noodfonds kan een erkende vereniging een financiële bijdrage vragen aan het lokaal bestuur. Het reglement voor het noodfonds werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 26 augustus 2021 en bevat de regels waaronder een erkende vereniging een aanvraag kan indienen.

Wie kan indienen?

Alle bestaande verenigingen die aangesloten waren bij een gemeentelijke adviesraad op 1 januari 2021 en zich in een financiële noodsituatie bevinden. 

Waarvoor kan je een toelage krijgen?

Alle objectief aantoonbare kosten (lening- of huurlasten tijdens lockdownmaanden, kosten voor nutsvoorzieningen tijdens lockdownmaanden, aankoop handgels/mondmaskers, …)

Hoeveel bedraagt een toelage?

De toelage bedraagt minimum € 250. Voor feitelijke verenigingen bedraagt de toelage maximum € 1.240. Voor vzw’s zonder eigendom bedraagt de toelage maximum € 2.500. Voor vzw’s met eigendom of een langdurige concessie met het lokaal bestuur Heusden-Zolder bedraagt de toelage maximum € 5.000. 

Hoe vraag je een toelage aan?

Vul ons online formulier in. Let op: je moet ook een aantal bewijsstukken indienen:

  • Je bezorgt alle bewijsstukken om je gemaakte kosten aan te tonen (facturen, bankafschriften,…)

Omdat vzw’s een hoger maximumbedrag kunnen ontvangen vragen we meer bewijsstukken:

  • Een printscreen van het saldo van de werkrekening (waar de toelage op gestort zal worden op 1 september 2021
  • De neergelegde jaarrekeningen van de vzw van 2019 en 2020

Online aanvragen