We hebben in Heusden-Zolder een behoorlijke traditie in het opmaken van omgevingsanalyses. In 2016 presenteerden we nog een uitgebreide versie met veel cijfers en gegevens. In deze update van begin 2018 worden veel cijfers aangevuld, nieuwe trends geduid, enkele nieuwe thema’s aangesneden en worden vooral veel cijfers op buurtniveau toegevoegd. Zoals steeds proberen we zoveel mogelijk evoluties en tendensen te duiden en waar mogelijk verklaringen te formuleren. 

Uiteraard betreft dit een selectie uit beschikbaar cijfermateriaal. Heel wat hogere overheden en administraties deden de afgelopen jaren extra inspanningen op dit vlak en maken steeds meer cijfers omtrent hun werking openbaar. Het Steunpunt Sociale Planning van de provincie Limburg heeft de afgelopen jaren ook behoorlijk zwaar ingezet op het verwerken en beschikbaar stellen van cijfergegevens t.a.v. gemeenten. 

Deze analyse kan inspiratie en inzicht kan bieden voor inwoners, beleidsmakers en iedereen die met onze inwoners op het terrein aan de slag gaat.

Momenteel wordt een nieuwe analyse opgesteld. Meer hierover volgt.