Gepubliceerd op dinsdag 11 februari 2020 0 u.

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Vandaar dat in bepaalde gebieden wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen (bv. houtkant, poel, …) verboden zijn of dat er een vergunning nodig is. Wil je bijvoorbeeld een stuk grasland of heide verwijderen? Hou er dan rekening mee dat deze natuurelementen beschermd kunnen zijn. Ook voor het kappen van een boom uit een bomenrij is mogelijk een vergunning nodig. Informeer best even bij het Agentschap Natuur & Bos of je plannen toegestaan zijn en of er een omgevingsvergunning nodig is.

Info: www.natuurenbos.be/natuurwijzigen