Gepubliceerd op maandag 28 december 2020 0 u.

De letterzetter richt redelijk wat schade aan in het Domherenpark. Na het kappen van een aantal aangetaste sparren twee jaar geleden, staan er nu enkele dode lorken. De aanhoudende droogte van de voorbij jaren zet de bomen erg onder druk en maakt ze vatbaar voor allerlei aantastingen. Dat speelt volledig in de kaart van de letterzetter.

Deze winter gaat het Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) de afgestorven bomen kappen, daarbij proberen ze de omliggende loofbomen zoveel mogelijk te sparen. De kapping gebeurt daarom zonder zware machines. Voor het opruimen van de gevelde bomen doen de houthakkers beroep op trekpaarden om zo de schade aan de ondergrond te beperken.

Nadien worden op verschillende plaatsen in het park opnieuw groepjes loofbomen aangeplant. Op de percelen links en rechts van de toegangsdreef plant RLLK voornamelijk autochtoon plantgoed zoals spork, hazelaar, lijsterbes, linde, kastanje, meidoorn, Europese vogelkers, hondsroos en esdoorn. De dreef wordt in ere hersteld met langs beide zijden een rij winterlinden, niet al te grote bomen die verkoeling bieden en nectar leveren aan bijen en andere nuttige insecten. Tegelijk worden de taluds ingezaaid met een bloemenmengeling. Het hele terrein wordt afgebakend met een zoomvegetatie die een aantal voordelen biedt voor de biodiversiteit. Deze zones warmen sneller op wat op zich weer goed is als nestplaats, foerageergebied, schuilplaats voor allerhande amfibieën, reptielen of vlinders. De lage vegetatie fungeert ook als een soort vangnet voor takjes en bladeren die uit het bos komen gewaaid.

Info: Regionaal Landschap Lage Kempen - info@rllk.be