Onderzoek luchtkwaliteit Viversel

Gepubliceerd op maandag 21 mrt 2022 om 13:13

De bewoners uit enkele straten in Viversel ondervinden geurhinder door de exploitatie van een aantal bedrijven op het industrieterrein Zolder-Lummen.

In 2018 voerde VITO er een meetcampagne uit om inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit in Viversel voor stoffen waarvan bekend is dat de aanwezige bedrijven die mogelijk uitstoten. Het onderzoek toonde aan dat er voor de VOS (Vluchtige Organische stoffen) licht verhoogde waarden waren.

Het lokaal bestuur wil nu de impact van de VOS op de luchtkwaliteit in Viversel en het aandeel van het industrieterrein hierin verder onderzoeken. Om de eventuele invloed van VOS op de gezondheid van omwonenden in te schatten, onderzoeken we gedurende een jaar op meerdere meetpunten de VOS-concentratie in de omgevingslucht. Het college van burgemeester en schepenen keurde het bestek op 9 maart goed.