Gepubliceerd op maandag 17 juni 2019 16.38 u.
Invloed industrie blijft beperkt

De gemeente Heusden-Zolder heeft in 2018 aan het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) gevraagd om luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren naar aanleiding van meldingen over geurhinder afkomstig van de industriezone Zolder-Lummen.

VITO voerde van mei 2018 tot en met december 2018 een onderzoek uit in de woonzone van Viversel waarbij fijnstof, zware metalen, PAK’s en Vluchtige Organische stoffen (VOS) werden gemeten. Alhoewel de wind tijdens de meetperiode slechts 50% ipv 75% van de tijd uit de overheersende windsector kwam geven de meetresultaten toch een goede indicatieve beoordeling van de luchtkwaliteit. 

De resultaten werden vergeleken met de luchtkwaliteitsnormen en met de luchtkwaliteit op andere locaties in Vlaanderen. 

Uit de studie blijkt dat de invloed van de industriële activiteiten op de luchtkwaliteit in Viversel beperkt is. 

Voor fijnstof, PAK’s en zware metalen werden geen verhoogde concentraties gemeten. T.o.v. een aantal andere meetstations in Vlaanderen werd wel een verhoogde zinkconcentratie gemeten, evenwel zonder effecten op de gezondheid van de omwonenden. 

Daarnaast werden ook een licht verhoogde waarden voor de VOS gemeten die op basis van de windrichting tijdens de meetperiode slechts gedeeltelijk kan toegewezen aan een bron op het industrieterrein.